ของเก่าที่เรารับซื้อ

ของเก่าที่เรารับซื้อ

รับซื้อเเอร์เก่า

เเอร์ 1

รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

รับซื้อคอมพิวเตอร์เก่า

คอม 1

รับซื้อมอเตอร์เก่า

มอเตอ1

รับซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่า

เฟอร์นิเจอร์ (2)
เฟอร์นิเจอร์ 2.2
งานไม้ 4
งานไม้ 3

รับเหมาซื้อ ของเก่าค้างโกดัง

งานเหมา 4
งานเหมา 3
งานเหมา 2
งานเหมา 1

สนใจขายของเก่า กฤษณพงษ์

สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่